Mensen zijn de organisatie.
Managers sturen de organisatie vanuit een
groter perspectief
 
       
   
     
 
Uw markt verandert,
uw mensen veranderen niet vanzelf mee.
Het is een proces van oude gewoonten afleren
en nieuwe gewoonten aanleren.